Gezin & Opvoeding

Home / Groeicoaching & Hulpverlening / Gezin & Opvoeding

Gezin & Opvoeding

De opvoeding gaat veelal vanzelf, er zijn echter momenten waarop dat niet het geval is en opvoeden van kinderen in de weg naar volwassenheid lastig kan zijn. Dit kan bijvoorbeeld doordat er zorgen zijn over; een opstandige puber, een kind dat niet mee kan komen op school, kinderen die niet luisteren, er tussen partners verschillende overtuigingen zijn over de opvoeding, ziekte in het gezin etc.

Als ouders neem je jezelf mee in de opvoeding, hoe heb je als ouder geleerd om met verantwoordelijkheid om te gaan? En hoe vertaal je dit naar je gezin? Wat zijn je overtuigingen over het aangeven van grenzen aan kinderen? En hoe communiceer je met kinderen?

In het zoeken naar een juiste balans in de opvoeding tussen draagkracht en draaglast kijken we terug naar je eigen opvoeding in je gezin van herkomst en het effect hierop in de voorkeursstijl als opvoeder. We focussen op wat er nodig is om een ontspannen en betrouwbare ouder te zijn.

In de gesprekken wordt er gezocht naar het vinden van een juiste balans tussen draagkracht en draaglast. De benadering is  vanuit de contextuele hulpverlening. Er wordt gewerkt vanuit de feiten die beïnvloeden, psychologische aspecten zoals behoeften, afweermechanismen, inzichten, het beleven van zichzelf en de ander.  De manier van interactie met de ander. Waarbij relationeel ethische thema’s naar voren komen zoals: loyaliteiten, betrouwbaarheid, rechtvaardigheid, schuld, verdiensten, parentificatie