Werkwijze & Tarieven

Home / Werkwijze & Tarieven

Werkwijze YoSoYYo

Voorafgaand aan de gesprekken vindt er een intakegesprek plaats waarin we kennismaken en de hulpvraag wordt verduidelijkt. Ook zal uitleg gegeven worden over het hulpverleningsproces. Na het intakegesprek is er ruimte om te overwegen of het aanbod van YoSoYYo passend is.

Er wordt gewerkt vanuit de contextuele benadering, om de context van de hulpvrager duidelijk te krijgen maak ik een genogram. Ter ondersteuning van het proces kan er gewerkt worden met beeldtaal/ poppetjesmethode want, ‘daar waar woorden tekortschieten kunnen beelden helpen’.

In aanvang van het hulpverleningsproces geef ik advies over het benodigde aantal gesprekken.

Individuele gesprekken Relatiegesprekken
Intakegesprek € 45,- duur 60 minuten Intakegesprek € 67,50 duur 60 minuten
Vervolggesprekken € 45,- per 60 minuten Vervolggesprekken € 90,- per 90 minuten
Ik ga uit van een hulpverleningsgesprek van 75 minuten.